Lisätietoja

Vaara-kirjastojen Pohjois-Karjala-kokoelma sisältää Pohjois-Karjalaan, Laatokan Karjalaan, karjalaisuuteen ja ortodoksisuuteen liittyviä julkaisuja. Se sisältää paljon aineistoa, jota ei ole luetteloitu kirjaston aineistorekisteriin. Joensuuhun liittyvä vanhin aineisto on 1840-luvulta, kaupungin perustamisvuosikymmeneltä.

DigiKoivikossa saadaan tätä aineistoa esille. Digitoinnin jälkeen alkuperäiset dokumentit säilytetään kirjastossa. Aineisto sisältää myös Pohjois-Karjalan museon kokoelmiin kuuluvaa tai heiltä saatua materiaalia. Myös Kansalliskirjaston digitoimia aineistoja on liitetty tietokantaan.

Tietokantaan digitoitu aineisto on julkaisuvapaata.

DigiKoivikon perustaminen toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahan turvin 2015—2016. Tallennusta jatketaan Joensuun pääkirjastolla.

Lisätietoja, korjausehdotuksia ja kehittämisideoita voi osoittaa Joensuun pääkirjaston tietopalveluun.

Timo Torvinen, kirjastonhoitaja
Joensuun pääkirjasto
Koskikatu 25
80100 Joensuu

puh. 050 315 6996
etunimi.sukunimi@joensuu.fi