Lisätietoja

Joensuun seutukirjaston Pohjois-Karjala-kokoelma sisältää Joensuuhun, Pohjois-Karjalaan, Laatokan Karjalaan, karjalaisuuteen ja ortodoksisuuteen liittyviä julkaisuja. Se sisältää paljon aineistoa, jota ei ole luetteloitu kirjaston aineistorekisteriin. Joensuuhun liittyvä vanhin aineisto on 1840-luvulta, kaupungin perustamisvuosikymmeneltä.

DigiKoivikossa saadaan tätä aineistoa esille. Digitoinnin jälkeen alkuperäiset dokumentit säilytetään kirjastossa. Aineisto sisältää myös Pohjois-Karjalan museon kokoelmiin kuuluvaa tai heiltä saatua materiaalia. Myös Kansalliskirjaston digitoimia aineistoja on liitetty tietokantaan.

Tietokantaan digitoitu aineisto on julkaisuvapaata.

DigiKoivikon perustaminen toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahan turvin 2015—2016. Tallennusta jatketaan maakuntaosastolla.

Lisätietoja, korjausehdotuksia ja kehittämisideoita voi osoittaa Joensuun seutukirjaston maakuntaosastolle.

Seija Salminen, informaatikko
Maakuntaosasto
Koskikatu 25
80100 Joensuu

puh. 050 315 6599
etunimi.sukunimi@jns.fi